• marcmvgc
  • Yvonne Versteeg Anouk Emilie
  • 8doorkijk
  • kijken
  • MBernalmaaikevangrol20131002
  • handen150x150
  • in de ogenzithoek.jpgkijken.jpg
  • bruno13
  • modulor
  • zithoek
  • tafelingang

twitter

blog

Facebook

LinkedIn Oranje

slogan

wat wij bieden

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Ruimte voor Helden? Klik hier.
Je kunt
hier een informatiepakket
aanvragen.

i Qleiderschap
leiderschapstraining

i uleiderschapstraining

i jebeduitloopbaantraject

i cocoachenco-coachen

i leercirkelsronde tafel

i builtateamteamcoaching

i visieontwmaatwerk

i cocoaching+therapie

visie, leiderschap en gedrag

visie, leiderschap en gedrag

cultuur- en leiderschapstrajecten op maatHoe breng je creativiteit èn structuur, plezier èn resultaat, autonomie èn samenwerking in je organisatie?
Hoe verbind je de visie met alledaags gedrag naar elkaar en naar de klant.
Hoe faciliteer je leiderschap op alle niveaus?

 


Organisaties zijn per definitie in verandering. Een organisatie die niet beweegt op grond van eigen ambities of impulsen van de omgeving, is dood. De opgave is  een levende organisatie te zijn.

Elk organisatie is uniek. Dus elk traject is maatwerk.

Onze focus is steeds:

Het realiseren van de missie, met steeds de drijfveren van de sleutelfiguren als centrale bron van kracht en ankerpunt.

De bewustzijnsontwikkeling bij alle medewerkers, in welke functie dan ook. Je bewust zijn van wie je bent, wat je wilt bijdragen en het effect van jouw gedrag op het proces, op je collega's, op je klanten.

voorbeelden klantvragen
Hoe kunnen wij een nieuwe missie en visie ontwikkelen?
We hebben een missie en waarden geformuleerd, hoe brengen we deze nu in ons handelen?

Help ons met het opzetten en uitvoeren van ons Management Development programma.

We willen meer uit ons team, MT, directie of afdeling halen.

Op welke manier kan ik een cultuurverandering cq leiderschapstraject vormgeven?

aanpak en inspiratie
Elke opdracht brengt zijn eigen inspiratiebronnen, in de samenwerking tussen ons en de opdrachtgever en zijn/haar team of organisatie zijn we  op zoek naar "de magie". De startgesprekken gaan over: Waar ligt het vuur, waar ligt de passie, het geloof, wat is het gewenste toekomstbeeld. We zoeken naar de creatieve spanning; dat wat onmogelijk lijkt en waar de sleutelfiguren hun nek voor uit willen steken. Waar ze zelf in willen leren en ontwikkelen. Omdat ze inzien dat als zij het niet doen, het niet gaat gebeuren.

Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Immers daar waar je de creatieve spanning opzoekt, roep je ook de emotionele spanning op.  Je komt met elkaar de grenzen tegen en die zitten simpelweg in gewoontes, denk- en gedragspatronen in samenwerking, in afbakening van taken en verantwoordelijkheden, in vergaderingen, in het maken van (jaar)plannen en maken van strategische keuzes.

De bekende patronen die je geholpen hebben om te komen waar je nu bent, zijn veilig en het is spannend om het anders te gaan doen. Zeker als, wat regelmatig gebeurt,  een Raad van Toezicht (bestuur of wat dan ook) toekijkt en stuurt op resultaten en controle, waar niet iedereen ziet wat het verlaten van bekende wegen, gaat opleveren.
Waar wellicht de gedachte is: het wordt nu wel heel persoonlijk, dat bewaar ik liever voor thuis.

Gaandeweg ontstaan toekomstbeelden en wordt duidelijk waar het geloof er wel en nog niet is. En ontstaan beelden, plannen en acties voor de eerst volgende stap op weg naar het toekomstbeeld.

Tijdens dit hele proces zijn er grote en kleine momenten van inspiratie, momenten van vieren van kleine en grote resultaten, momenten van niet weten en daar "bij kunnen blijven", momenten van frustratie, boosheid en momenten van plezier, getuige zijn van het nemen van stappen die moed vragen. De mensen die we in het traject tegenkomen en de mensen waarmee we in voorgaande trajecten hebben samen gewerkt zijn onze belangrijkste inspiratiebronnen.

contact
Bel of mail voor een oriënterend gesprek over ontwikkelingen in je organisatie. We vinden het inspirerend om met elkaar van gedachten te wisselen, van daaruit wordt vanzelf duidelijk of er een vervolg ontstaat.

gezichten
Yvonne Versteeg
Marc Verheij