• YvonneVersteegRKamena
 • MarcVerheijRKamena
 • kerk1
 • uitzicht1
 • tafeldichtbij
 • zithoek1
 • koffiecorner1
 • keuken1
 • handen150x150
 • rechtzithoek1
 • rechtsmarc1
 • modulor1
 • kijken
 • vrouwen
 • linkslagezit1
 • in de ogen
 • zithoeklinks1
 • spiegelhorizon1
 • mannen2
 • dansen2

twitter

blog

Facebook

LinkedIn Oranje

slogan

bouwstenen

 

horenzienzwijgen2communictiestijlen

creatiespiraalcreatiespiraal

vogelsreal drives

hechtinghechting

vingerafdrukkarakterstructuren

teamfasenteamfasen

theorieubeeldtheorie U

 

bouwstenen

gedachtengoed van waaruit wij werken

In de loop van ons leven hebben we via onze ervaring, opleidingen en het lezen van talloze boeken en artikelen kennis gemaakt met vele modellen en theorieën.

We ervaren dat als verrijkend en steunend in ons werk.
Met de nadrukkelijke kanttekening dat het leven niet te vangen is in modellen en theorien. Het belangrijkste vinden we het om te werken en te leven in het moment, steeds weer nieuwsgierig naar wat ontstaat en zich wil laten zien. Niet afgeleid door hoe het moet en hoort en hoe we het eerder hebben meegemaakt. Niet beter willen weten of de ervaring in een model willen vangen.

Dat gezegd hebbende...
geven we in deze bouwstenen een aantal modellen en theorieën weer, die ons helpen om te reflecteren, te spiegelen en te begrijpen.

We maken heel grof een onderverdeling in twee invalshoeken:

wie ben ik en wat wil ik
modellen en theorieën die ons helpen begrijpen hoe we als mens in elkaar zitten - behulpzaam om onszelf en de ander beter te begrijpen - handig om niet alles 'persoonlijk' op te vatten en begrip en empathie te ontwikkelen hoe we als elk mens onze krachten en schaduwen met ons meedragen.
zoals: communicatiestijlen, Real Drives-drijfveren, de Creatiespiraal, hechtingstheorie, karakterstructuren

wat en hoe draag ik bij
modellen en theorieën die weergeven hoe processen gaan op team- en organisatieniveau. Handig om te weten waar we in het proces zitten en te weten welke interventies behulpzaam kunnen zijn.
zoals:  teamfasen, reis van de held, Theorie U