• YvonneVersteegRKamena
 • MarcVerheijRKamena
 • kerk1
 • uitzicht1
 • tafeldichtbij
 • zithoek1
 • koffiecorner1
 • keuken1
 • handen150x150
 • rechtzithoek1
 • rechtsmarc1
 • modulor1
 • kijken
 • vrouwen
 • linkslagezit1
 • in de ogen
 • zithoeklinks1
 • spiegelhorizon1
 • mannen2
 • dansen2

twitter

blog

Facebook

LinkedIn Oranje

slogan

bouwstenen

 

horenzienzwijgen2communictiestijlen

creatiespiraalcreatiespiraal

vogelsreal drives

hechtinghechting

vingerafdrukkarakterstructuren

teamfasenteamfasen

theorieubeeldtheorie U

 

real drives

real drives

wie ben ik en wat wil ik

 


Real Drives gaat ervan uit dat mensen flexibel zijn en zich aanpassen aan de omgevingen waarin zij leven en werken. Iedereen heeft daarin zijn/haar eigen voorkeuren. Real drives is ontwikkeld door Machiel Koppenol en Hans Versnel van www.realdrives.com.

Real Drives kent 4 basispriincipes:

-       ieder mens is gedreven; RealDrives meet met 6 verschillende drijfveren

-       ieder mens is in verschillende mate impulsief, emotioneel en rationeel

-       ieder mens leeft in een spanningsveld tussen feiten en mogelijkheden

-       ieder mens is in verschillende mate flexibel en past zich in zekere mate aan aan de omgeving 

Drijfveren (drives) bepalen voor een belangrijk deel je gedrag. Drijfveren worden bepaald door de innerlijke waarden die je hanteert. Iedereen heeft daarin een eigen unieke combinatie van waarden.

Clare Graves heeft deze waardesystemen kort na de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Graves probeerde door te dringen tot de kern van de zaak en te ontdekken waarom mensen verschillend zijn, waarom sommigen wel veranderen en anderen niet, en hoe je beter je weg kunt vinden in het menselijk bestaan.

Hij verwoordde dat als volgt:
“Kortom, wat ik voorstel is dat de psychologie van de volwassen mens een zich ontvouwend, zich ontwikkelend, oscillerend en in spiralen verlopend proces is dat gekenmerkt wordt door een progressieve onderwerping van oudere systemen van een lagere orde aan nieuwere systemen van een hogere orde, terwijl de existentiële problemen van de mensen veranderen”   

Het gedachtegoed is vervolgens uitgewerkt door Don Beck en Christopher Cowan in de Spiral Dynamics.

Wat we doen komt niet louter voort uit onze drijfveren maar wordt bepaald door de confrontatie tussen drijfveren en de werkelijkheid om ons heen. Soms dwingt de omgeving je tot een bepaald gedrag (moeten). Als er een keuze is dan gaat het om de keuze die je maakt. De eigen voorkeur wordt dan belangrijker; de drijfveren (willen). Dan blijft het echter de vraag of je ook over de mogelijkheden beschikt (kunnen).

Bij de test gaat het om je eigen voorkeuren, de wijze waarop je je omgeving ziet en het gedrag dat je in die omgeving zal vertonen. De drijfveren die worden gehanteerd zijn de volgende 6 drijfveren. Het streven naar:

-       geborgenheid, stabiliteit en vertrouwen (paars)

-       domein, daadkracht en tempo (rood)

-       structuur, rechtvaardigheid en duidelijkheid (blauw)

-       resultaat, status en positie (oranje)

-       harmonie, gezelligheid en gelijkwaardigheid (groen)

-       inzicht, kennis en vrijheid (geel)

leestip
Spiral Dynamics, Waarden, leiderschap en veranderingen in een dynamisch model
Don Edward Beck en Christopher C. Cowan
Blog: drijfveren