• YvonneVersteegRKamena
 • MarcVerheijRKamena
 • kerk1
 • uitzicht1
 • tafeldichtbij
 • zithoek1
 • koffiecorner1
 • keuken1
 • handen150x150
 • rechtzithoek1
 • rechtsmarc1
 • modulor1
 • kijken
 • vrouwen
 • linkslagezit1
 • in de ogen
 • zithoeklinks1
 • spiegelhorizon1
 • mannen2
 • dansen2

twitter

blog

Facebook

LinkedIn Oranje

slogan

bouwstenen

 

horenzienzwijgen2communictiestijlen

creatiespiraalcreatiespiraal

vogelsreal drives

hechtinghechting

vingerafdrukkarakterstructuren

teamfasenteamfasen

theorieubeeldtheorie U

 

teamfasen

teamfasen

wat en hoe draag ik bij


 


Bij het ontstaan en ontwikkelen van teams kan een aantal fasen worden onderscheiden. M. Scott Peck onderscheidt deze fasen in zijn boek, The Different Drum: pseudo community, chaos, emptiness en community.

Wanneer mensen voor het eerst bij elkaar komen om iets te ondernemen, zijn ze meestal van goede wil. Ze beginnen vanuit een positieve instelling, ze geloven erin en willen graag hun best doen. Dit is de fase van pseudo community.

Het wordt echter lastig als er mensen in het team zijn die niet meer zo tevreden zijn. Er ontstaat wrijving. Het is lastig om de verschillen en de wrijving die dit met zich meebrengt onder ogen te zien. Dit is de fase van chaos.

Als een team of een groep zich verder wil ontwikkelen dan hebben ze deze verschillen onder ogen te zien. Een ongemakkelijke fase omdat de oude manier niet meer werkt en er ook nog geen nieuwe manier gevonden is. De teamleden hebben de neiging om de schuld van de stagnatie bij de ander neer te leggen. Het enige dat er echter op zit is dat de teamleden bij zichzelf nagaan wat er bij hen stagneert. Scott Peck noemt dit de fase van de leegte. Je kunt de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het team niet meer bij de anderen neerleggen maar zal zelf de verantwoordelijkheid op je moeten nemen.het team is niet levensvatbaar als mensen op elkaar leunen en van elkaar afhankelijk zijn.

Als een team succesvol is in dit loslaten van verwachtingen ontstaat er een echt team, er ontstaat community. Er is een sfeer van echte wederzijdse acceptatie waardoor iedereen zich vrij kan uiten en er veel energie kan vrijkomen.

Deze fase is ook weer eindig. Teams vallen door bijvoorbeeld wisselingen in de groep weer uit elkaar of vallen terug in een eerdere fase. Dan begint het proces weer opnieuw.

leestip
The Different Drum, M. Scott Peck