• YvonneVersteegRKamena
 • MarcVerheijRKamena
 • kerk1
 • uitzicht1
 • tafeldichtbij
 • zithoek1
 • koffiecorner1
 • keuken1
 • handen150x150
 • rechtzithoek1
 • rechtsmarc1
 • modulor1
 • kijken
 • vrouwen
 • linkslagezit1
 • in de ogen
 • zithoeklinks1
 • spiegelhorizon1
 • mannen2
 • dansen2

twitter

blog

Facebook

LinkedIn Oranje

slogan

bouwstenen

 

horenzienzwijgen2communictiestijlen

creatiespiraalcreatiespiraal

vogelsreal drives

hechtinghechting

vingerafdrukkarakterstructuren

teamfasenteamfasen

theorieubeeldtheorie U

 

theorie U

theorie U

wat en hoe draag ik bij
 


Otto Scharmer, Peter Senge, Joseph Jaworski en Betty Sue Flowers kwamen in de beginjaren van deze eeuw regelmatig bij elkaar. Ze deelden op persoonlijke manier hun ervaringen. Ervaringen in hun werk en in hun persoonlijk leven. Ervaringen vanuit gesprekken met succesvolle leiders. Ze luisterden open naar elkaar. Ze vertelden vanuit hun hart.

Vandaaruit begon een beeld te ontstaan welke weg mensen, individueel en in groepen, afleggen als ze diepgaande verandering veroorzaken.
Otto Scharmer heeft dit vertaald in 'Theorie U'. Een eenvoudig model, waarin grofweg drie fasen zijn te onderscheiden.

1. observeer, observeer: beschouw en neem afstand van je overtuigingen, verplaats je in de ander en laat je vaststaande ideeën over het hoe los.
2. wees stil, verbind je met het 'hoogste wat mogelijk is' en kijk wat er opkomt
3. handel in het moment: maak een prototype van de ideeën uit fase 2, probeer ze op een simpele manier
uit

Deze manier van creëren maakt gebruik van hoe we als mensen op natuurlijke manier iets bedenken. De grootste kunst hierbij is om:

Niet stoppen door de stemmen van Oordeel, Cynisme en Angst.
Om stil te zijn en erop te vertouwen dat de ideeën komen.
En om vervolgens te handelen en niet te verzanden in uitdenken, twijfelen, overleggen.

Als leider van dit soort veranderingen is het de opgave om een omgeving te creëren waarin deze kunsten ruimte krijgen.

Succesvol leiderschap hangt af van de kwaliteit van de aandacht en de intentie die de leider inbrengt in de situatie. - Otto Scharmer

Deze uitspraak betekent dat: twee leiders, in dezelfde situatie, die hetzelfde doen (!) maar die vanuit een andere innerlijke gesteldheid handelen, verschillende resultaten veroorzaken.
Fascinerend!
Dat doet denken aan de ontdekkingen in de kwantumnatuurkunde: er is geen waarnemer-onafhankelijke uitkomst, de gedachten van de observator bepalen hoe een deeltje zich zal gedragen. Dat betekent dus dat we via onze ‘innerlijke gesteldheid’, directe invloed hebben op onze omgeving en de toekomst.

Zie ook onze kijk op leiderschap, waar we dit gedachtengoed vertaald hebben naar competenties die ons inziens leiders zich eigen hebben te maken, willen ze in deze tijd diepgaande veranderingen teweeg brengen.