• YvonneVersteegRKamena
 • MarcVerheijRKamena
 • kerk1
 • uitzicht1
 • tafeldichtbij
 • zithoek1
 • koffiecorner1
 • keuken1
 • handen150x150
 • rechtzithoek1
 • rechtsmarc1
 • modulor1
 • kijken
 • vrouwen
 • linkslagezit1
 • in de ogen
 • zithoeklinks1
 • spiegelhorizon1
 • mannen2
 • dansen2

twitter

blog

Facebook

LinkedIn Oranje

slogan

missie en visie

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Ruimte voor Helden? Klik hier.

PHOTOLOGIX Sfeervangers Ruimtevoorhelden-4184

PHOTOLOGIX Sfeervangers Ruimtevoorhelden-4206
foto's door Bruno van den Elshout

kijk op leiderschap

Wij geloven dat de huidige en komende periode van ons vraagt leiderschap te nemen, als eerste persoonlijk leiderschap: leiderschap over onszelf en vandaaruit leiderschap-in-community: leiderschap in onze organisatie, netwerk, buurt.

Het begint met persoonlijk leiderschap: wie ben ik en wat wil ik

Als jij jezelf kent, kun je leiderschap nemen over je eigen leven.
Dat is de basis.

Persoonlijk leiderschap begint bij:

ken je levensmissie

ontwikkel de vaardigheid om in het NU waar te nemen en aandachtig te zijn

ontwikkel je luisteren

Als je weet wie je bent en wat je wilt, maak je vanzelf de beweging om leiderschap te nemen in jouw community: wat en hoe draag ik bij.

leiderschap-in-community vraagt van leiders de vaardigheden die h/zij bij persoonlijk leiderschap voor zichzelf gebruikt, uit te breiden naar het grotere geheel.

De leider-in-community

heeft gevoel voor de missie(s)

heeft oog, oor en gevoel voor de levensmissies van anderen - moedigt de ander aan deze te ontdekken

heeft oog, oor en gevoel voor de missie van het grotere geheel - kan deze verwoorden en inspirerend over het voetlicht brengen – zet zichzelf in ten dienste van de missie van het grotere geheel

weet het juiste team samen te stellen met als vertrekpunt de gemeenschappelijke missie en de individuele levensmissies

luistert en observeert

weet tegelijkertijd oog en oor te hebben voor zichzelf als voor het grotere geheel – is een kei in observeren

weet generatief te luisteren, dwz verdiept zijn luisteren zo dat h/zij verder kijkt dan het verleden en heden en los van wat er is, ziet en beluistert wat in de toekomt het meest passende is (zoals de ‘lampjes van Willie Wortel’)

faciliteert de groep en de keten

creëert ruimte waarin een team/groep ontdekt en ontwikkelt, waarin het team het waarnemen en aandachtig zijn steeds verder verdiept

weet generatief luisteren te faciliteren, neemt de groep mee in het verdiepen van het luisteren, zodat de toekomst kan verschijnen

heeft oog en oor voor de hele keten van betrokkenen rond thema’s, vraagstukken, processen