• YvonneVersteegRKamena
 • MarcVerheijRKamena
 • kerk1
 • uitzicht1
 • tafeldichtbij
 • zithoek1
 • koffiecorner1
 • keuken1
 • handen150x150
 • rechtzithoek1
 • rechtsmarc1
 • modulor1
 • kijken
 • vrouwen
 • linkslagezit1
 • in de ogen
 • zithoeklinks1
 • spiegelhorizon1
 • mannen2
 • dansen2

twitter

blog

Facebook

LinkedIn Oranje

slogan

missie en visie

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Ruimte voor Helden? Klik hier.

PHOTOLOGIX Sfeervangers Ruimtevoorhelden-4184

PHOTOLOGIX Sfeervangers Ruimtevoorhelden-4206
foto's door Bruno van den Elshout

waarden van ruimte voor helden

heldencompetenties

een held is iemand die het leven voluit leeft, die zijn levensopdracht volgt, zijn talenten benut en uitbouwt, die daarmee bijdraagt aan iets dat groter is dan hijzelf en daarvoor bereid is iets dierbaars op het spel te zetten

Aan deze waarden spiegelen wij ons:

passie
Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat bent daadwerkelijk te realisere
n
Goethe

Een held heeft een passie, een (levens)opdracht die zij wil vervullen. Zij is bereid naar deze opdracht te zoeken in zichzelf, deze opdracht te omarmen en haar levenspad te laten leiden door deze opdracht. Eenmaal haar levensopdracht gevonden lijkt er geen keuze meer te zijn: dat pad “moet” gevolgd worden, soms tegen beter weten in. Zij geeft daarin niet op, haar levensopdracht is steeds de leidraad, waar haar pad haar ook brengt.
 
moed
Het gaat er niet om hoe vaak je valt, maar hoe vaak je opstaat

Nelson Mandela

Een held kiest voor het pad dat hem verder brengt in zijn opdracht. Dat zullen veelal ongebaande paden zijn. Ongebaand voor hemzelf, ongebaand voor anderen. Hij neemt daarmee het risico te verliezen wat hem dierbaar is. Een held kent de angst, is intiem met de angst, maar laat zijn daden en keuzes niet bepalen door de angst, maar door liefde. Een held laat zich zelf zien van alle kanten, in zijn kracht en acties en even zo goed ook in zijn gevoeligheid, onzekerheid en kwetsbaarheid.
 
integriteit
Laat degenen die zonder zonde is, de eerste steen werpen

Jezus

Een held is betrouwbaar, eerlijk en recht door zee. Zij spreekt zichzelf en de ander rechtstreeks aan. Je weet wat je aan haar hebt, want daar is ze helder over. Een held kijkt ook recht door zee naar haar eigen gedachten en daden en gebruikt wat ze ziet om deze bij te stellen.
    
eenheidsbesef

Een boot krijgt geen cadans, tenzij iedereen zich in precies dezelfde mate inspant om de bewegingen op elkaar af te stemmen
Jaworski

Een held is bereid en in staat om boven zichzelf en haar eigen belang uit te stijgen. Zij ziet de wereld als een geheel. Zij weet dat wat zij doet invloed heeft op haar directe omgeving en zelfs verder. En vice versa. Zij kijkt met compassie verder dan alleen de buitenkant van zichzelf, haar metgezellen én haar zogenaamde "vijanden". Een held gaat ervan uit dat er genoeg ruimte is voor iedereen. En dat er voor iedereen een opdracht te vervullen is. Zij geeft aan de ander de benodigde ruimte, aandacht en ondersteuning. Een held laat zich op haar beurt ook ondersteunen en aan zich bijdragen door anderen.
 
vertrouwen

Wees waakzaam, wees zelfbewust, zodat je de gelegenheid kunt grijpen wanneer die zich voordoet
Jaworski

Een held vertrouwt erop dat op elk moment precies aanwezig is wat nodig is. Ook als gebeurtenissen op het eerste gezicht niet prettig zijn. Hij ontvangt wat erop zijn pad komt en blijft zo in de stroom. Een held wacht het juiste moment af, soms is de grootste daad van de held, zitten en wachten totdat hij weet wat -ie moet doen.