• YvonneVersteegRKamena
 • MarcVerheijRKamena
 • kerk1
 • uitzicht1
 • tafeldichtbij
 • zithoek1
 • koffiecorner1
 • keuken1
 • handen150x150
 • rechtzithoek1
 • rechtsmarc1
 • modulor1
 • kijken
 • vrouwen
 • linkslagezit1
 • in de ogen
 • zithoeklinks1
 • spiegelhorizon1
 • mannen2
 • dansen2

twitter

blog

Facebook

LinkedIn Oranje

slogan

missie en visie

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Ruimte voor Helden? Klik hier.

PHOTOLOGIX Sfeervangers Ruimtevoorhelden-4184

PHOTOLOGIX Sfeervangers Ruimtevoorhelden-4206
foto's door Bruno van den Elshout

visie

Het is een tijd die ons inziens de volgende mogelijkheden heeft:

de kracht van het IK – geeft RUST in veelheid & chaos

Wij juichen de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van sociale media toe. Beschikbaarheid van informatie op elk moment van de dag. We hebben talloze mogelijkheden om te kiezen, in studies, beroepen, switchen van baan, thuiswerken...

De veelheid aan mogelijkheden en informatie nodigt ons uit om te weten wat we wel en niet willen. Het doet een groot beroep om de innerlijke reis naar het Zelf te maken. Om veiligheid en zekerheid in onszelf te vinden en niet in de voorheen stabiele instituties zoals gezinnen, werkgevers, kerken. Als we in onszelf de rust en stabiliteit vinden, wordt de veelheid ineens een paradijs.

de kracht van het IK – geeft ruimte voor het WIJ

Wij juichen de ontwikkeling toe, dat mensen hun eigen ‘egoïstische’ weg volgen: hoe meer iemand zichzelf kent, weet waar zijn passie/levensmissie ligt, des te meer ruimte komt er vrij om voor een ander iets te betekenen. Wij gaan ervan uit dat ieder mens uniek is en een toegevoegde waarde heeft. Een waarde die als hij die kent en volgt, vreugde en vervulling geeft en daarmee juist die bijdrage aan het geheel levert, die zinvol en nodig is.

Dus ja, ga op zoek naar jezelf, want dan kom je vanzelf te weten waar en hoe je aan het WIJ wilt en kunt bijdragen.

de kracht van het WIJ – van hiërarchie naar dialoog in de keten

De veelheid van informatie en de snelheid waarmee we kunnen communiceren en ontwikkelen vraagt een heel andere manier van organiseren en plannen. Eén man aan de top kan al lang niet meer alles overzien, beheersen en beslissen. We hebben elkaar nodig, om in debat en dialoog te ontwikkelen en ontdekken en op die manier de toekomst steeds maar weer te laten verschijnen.

De hiërarchie lost op. Iedereen wordt leider en volger, al naar gelang het moment en de situatie en samenstelling van de groep. In de ene groep kan je de leider zijn, het volgende moment ben je in een andere setting de volger. En als leider volg je en als volger heb je leiderschap.

De scheiding tussen klant, leverancier en organisatie wordt steeds diffuser. Teams die kijken naar verbeteringen, worden samengesteld uit de hele keten.

de kracht van het WIJ – levendige samenwerkingsverbanden die bijdragen

Robert Quinn gebruikt de metafoor ‘langzaam sterven’ als hij kijkt naar de manier waarop veel mensen zich in hun organisatie voelen: de focus op overleven en het Ik/ego.  Met de ontwikkeling en vraag naar meer zingeving worden organisaties plekken van levendigheid, plezier en zelfexpressie. De mogelijkheid voor mensen om - samen sterk – bij te dragen aan het grotere geheel.

Bijdragen aan het grote geheel, geluk en duurzaamheid worden minstens zo belangrijk als geld, status, auto van de zaak.

de kracht van het WIJ  - luisteren en leren van de toekomst

Het is een spannend en opwindend tijdsgewricht. Het vraagt van ons niet klakkeloos voort te bouwen op het verleden, maar te laten verschijnen wat de toekomst nodig heeft. Immers met het denkkader waarmee we de huidige problemen gecreëerd hebben, kunnen we hem niet vernieuwen. We hebben nieuwe vaardigheden nodig, zoals het verdiepen van luisteren, verdiepen en uitbreiden van onze aandacht en bewustzijn. Zo worden we vaardig om de toekomst aan ons te laten verschijnen, te weten wat nodig is met hoofd, hart, gevoel en intuïtie.